Heb jij ook weleens te maken met lastige familieleden van cliënten? In dit blog geef ik je een stappenplan hoe je het onbegrip van familieleden vermindert. Het stappenplan levert je het volgende op: Zodra je in contact bent met familie voelen ze zich begrepen. Daardoor ontstaat een verbinding tussen jou en de familie en willen ze graag samenwerken.

Als je wilt weten hoe je dat doet, lees dan verder of download mijn nieuwe magazine Florence, familieparticipatie.

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Op het moment dat een cliënt komt wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis breekt er een nieuwe tijd aan voor hem of haar. Niet alleen voor de cliënt maar ook voor zijn of haar familie. De familie was voorheen vol overgave in de weer voor de cliënt in de rol van mantelzorger. Wanneer de cliënt is verhuisd gaat de familie zich terugtrekken. Heb je dit weleens meegemaakt bij één of meer van je cliënten?

Het terugtrekken van de familie is goed te begrijpen. De familie moet soms letterlijk even bijkomen van de heftige periode toen de cliënt nog thuis woonde. Soms maken zorgverleners zich zorgen als dit gebeurt. Want ze willen dat de familie van de cliënt zich wel betrokken blijft voelen bij de cliënt. Zorgverleners vragen zich af hoe je familie de ruimte kunt geven die ze nodig hebben. Terwijl ze op termijn willen dat de familie gaat participeren in het welzijn van de cliënt en misschien zelfs in de zorg. Als zij vanuit deze situatie aan familie vragen bij te dragen in de zorg stuiten ze vaak op onbegrip.

Eerst begrijpen dan begrepen worden is een belangrijke sleutel in het opbouwen en onderhouden van contact. Deze regel kun je goed toepassen in het contact met familie van cliënten. Niet alleen intramuraal maar ook in de thuiszorg. Stephan Covey, een bekende schrijver over persoonlijk leiderschap, heeft deze regel bedacht. Hij gaat ervan uit dat je pas iets aan iemand anders kunt overbrengen of begrepen wordt nadat jij eerst goed geluisterd hebt. Je moet begrijpen wat de ander voelt en wat zijn behoefte is.

In 4 stappen van onbegrip naar samenwerken

Vanuit wederzijds begrip kun je gaan bouwen aan een goede samenwerking. Ik heb dit vertaald in een stappenplan. De vier stappen volgen elkaar op:

  1. Contact maken. Laat jezelf zien bij de familie en maak een algemeen praatje. Vertel iets leuks over wat je met de cliënt hebt meegemaakt.
  2. Luister naar de familie. Vorm je een beeld van de gevoelens en behoeften. Vraag naar de relatie tussen de cliënt en familie.
  3. Begrepen worden. Is de relatie tussen jou en de familie goed goed, durf dan te vragen. Nodig familie uit om bij activiteiten aanwezig te zijn. Geef feedback over wat je waarneemt in het contact tussen de cliënt en familie.
  4. Samenwerken. Onderhoud de samenwerking door familie complimenten te geven en te bespreken wat er niet zo goed gaat. Ben op de achtergrond beschikbaar als familie activiteiten onderneemt met de cliënt.

Magazine Florence, familieparticipatie

Het stappenplan heb ik ontwikkeld voor het themanummer familieparticipatie van mijn magazine Florence. In dit magazine staat het stappenplan overzichtelijk weergegeven én lees je meer over hoe je kunt luisteren naar de gevoelens en behoeften van familie. Liever een concreet voorbeeld? Speciaal voor dit magazine heb ik een zorgorganisatie geïnterviewd over hoe zij omgaan met familieparticipatie.

Download het magazine nu gratis door hieronder je e-mailadres in te vullen:

 (Visited 3.410 times, 1 visits today)